เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 โรงเรียนพระหฤทัย จังหวัดเชียงใหม่
โดยกลุ่มสาระสุขศึกษาและพละศึกษาได้ส่งตัวแทนนักกีฬาว่ายน้ำ คือ นางสาวภัทรกันย์ ศรียอง ชั้น ม.6/1 เข้าร่วมการแข่งขันว่ายน้ำในรายการ “7 th ASIAN OPEN WATER SWMIMING CHAMPIONSHIP 2017” ณ เมือง Putrajaya ประเทศ Malaysia ผลปรากฏว่า ได้รับ รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับประเทศ ในการแข่งขันว่ายน้ำมาราธอน THAILAND OPEN WATER CHAMPIONSHIP 2017 ประเภท 5 กิโลเมตร

[FAG id=4122]
0Shares