เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2560 เด็กชายสมัชญ์พล สิรรวีพัชร์ ชั้น ป. 5/2  ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภท ยุวชน ชาย 9-10 ปี รุ่น H 41 กิโลกรัมขึ้นไป KYORUGI TEAM SMART TAEKWONDO ในการแข่งขันเทควันโดรายการ VACHIRALAI TAEKWONDO OPEN CHAMPIONSHIP 2017ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนวชิราลัย เชียงใหม่

 

0Shares