ผลการแข่งขันการประกวดกิจกรรมชุมนุมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ เนื่องใน วันสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2563
ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ชุมนุมนักเคมีรุ่นเยาว์ ชื่อกิจกรรม “อินดิเคเตอร์ธรรมชาติตรวจสอบสารฟอกขาวในเส้นก๋วยเตี๋ยว” ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1
ดังมีรายชื่อนักเรียน ดังต่อไปนี้
1. นางสาวสุธามาศ ธิต๊ะ ชั้น ม.5/2
2. นางสาวธนัสมน สมเกตุ ชั้น ม.4/2
3. นางสาวณัฐชยา นุชบุษบา ชั้น ม.4/1
ครูที่ปรึกษา ครูนลินี ศรีจันทร์ดร
 
 

0Shares