ระหว่างวันที่ 12-15 มิถุนายน 2562 เด็กหญิงกฤษกันย์ยา สารพล (น้องฟังฟัง) นักเรียนโรงเรียนพระหฤทัย ชั้น ป.2/4 จากสโมสรเด็กเล็กเพชรเกษม 81 เข้าร่วม “การแข่งขันออมสินยิมนาสติกลีลา ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย” ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2562 รุ่นยิมนาสติกเด็กเล็กประเภททีม 12 คน ผลปรากฏว่า ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1  

บรรยากาศการแข่งขัน

 
Failed to get data. Error:
Request is missing required authentication credential. Expected OAuth 2 access token, login cookie or other valid authentication credential. See https://developers.google.com/identity/sign-in/web/devconsole-project.
0Shares