เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2561 นางสาวอิสรีย์  ศิลปกิจ ม.6/1 ได้รับรางวัลความประพฤติดี ของพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชาปถัมภ์ จาก ฯพณฯ ศาสตราจารย์พิเศษ อรรถนิติ  ดิษฐอำนาจ องคมนตรี ณ วัดสามพระยาวรวิหาร กรุงเทพมหานคร

[awesome-gallery id=8146]

0Shares