เมื่อวันที่ 16-17 กรกฎาคม 2559 โรงเรียนพระหฤทัย ได้ส่งนักกีฬาว่ายน้ำเข้าร่วม “การแข่งขันว่ายน้ำ” ในรายการ ลำพูนแชมป์เปี้ยนชีพ ครั้งที่ 11 ชิงแชมป์ภาคเหนือ” ผลปรากฏว่าได้รับรางวัล ดังนี้
1. เด็กหญิงญานิศา จูฮอง ชั้น ป.4/3 ได้รับถ้วยรางวัลอันดับ 7 รุ่น 10 ปี 1 เหรียญเงินและ 3 เหรียญทองแดง
2. เด็กหญิงมานิตา วิลเลียม ชั้น ป.6/3 ได้รับถ้วยรางวัลอันดับ 1 รุ่น 11 ปี 6 เหรียญทอง 4 เหรียญเงิน
และ 1 เหรียญทองแดง
3. เด็กหญิงอิสรีย์ จูฮอง ชั้น ม.1/3 ได้รับถ้วยรางวัลอันดับ 6 ได้ 3 เหรียญเงินและ 1 เหรียญทองแดง

  [FGAL id=2467]

0Shares