เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2560 โครงการกาดมณี แลนด์มาร์คแห่งใหม่ใจกลางเมืองเชียงใหม่ ได้จัด “การแข่งขันประกวดอ่านคำกลอนเทิดพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ 9” เด็กหญิงนันท์นภัส สุจา ป.4/4 ได้รับรางวัลชนะเลิศ พร้อมเงินรางวัล 1,000 บาท และเกียรติบัตร

0Shares