เมื่อวันจันทร์ที่ 7 มีนาคม 2559 กระทรวงศึกษาธิการได้มอบโล่เชิดชูเกียรติ MOE AWARDS ประเภท สถานศึกษา สาขา ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ให้กับโรงเรียนพระหฤทัย โดยมี ม.ยุติธรรม วัฒนาวงศ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบุคลากร เป็นตัวแทนรับมอบโล่ดังกล่าว ณ ห้องประชุมใหญ่พุทธมณฑล ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

  [FGAL id=2268]

0Shares