เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2559 โรงเรียนพระหฤทัย โดยฝ่ายงานบริการสัมพันธ์ชุมชนโรงเรียนพระหฤทัย โดยนางสุมิตรา สร้อยยานะ ได้นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5-6 จำนวน 10 คน เข้าร่วมอบรม “ทำดี…ทำง่าย…ให้เลือด ภาค 3” โครงการเครือเจริญโภคภัณฑ์สนับสนุนเยาวชนไทยให้โลหิต ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว อ.เมือง จ.เชียงใหม่

  [FGAL id=2272]

0Shares