เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2561 นักเรียนโรงเรียนพระหฤทัย เชียงใหม่ ได้เข้าร่วม การแข่งขัน To Be Number One รายการ Teen Dancercise Thailand Championship 2018 รุ่น Junior ผลปรากฏว่าได้รับ รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้รับถ้วยพระราชทานจาก ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี  ณ ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ บางกะปิ กทม.

0Shares