ในระหว่างวันที่ 18-19 มิถุนายน 2559 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ได้จัดให้มีการแข่งขันบาสเกตบอลขึ้น โดยโรงเรียนพระหฤทัย ได้ส่งนักกีฬาบาสเกตบอลหญิง 2 รุ่น เข้าร่วมการแข่งขัน คือ รุ่น 13 ปี และ 15 ปี ในรายการ”การแข่งขันบาสเกตบอลนักเรียน สพฐ.-สปอนเซอร์ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ครั้งที่ 13 พุทธศักราช 2559″ เพื่อคัดเลือกทีมบาสเกตบอลตัวแทนจังหวัดเชียงใหม่ ณ โรงยิม Edna S. Cole โรงเรียนดาราวิทยาลัย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ผลปรากฏว่า โรงเรียนพระหฤทัยได้รับชนะเลิศ บาสเกตบอลหญิง รุ่น 15 ปี และรางวัลรองชนะเลิศ บาสเกตบอลนักเรียนหญิง รุ่น 13 ปี

  [FGAL id=2318]

0Shares