เมื่อวันที่ 18-19 มิถุนยน 2559 โรงเรียนพระหฤทัย นำโดย มาสเตอร์สายันต์ อุปคำ มาสเตอร์ณินท์. สุวรรณชัย และคุณครู นุชจินทร์ ถาน้อย เข้าร่วม “การแข่งขันหุ่นยนต์ยุวชนชิงแชมป์ประเทศไทย” ณ สถาบันปัญาภิวัฒน์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ผลปรากฏว่า โรงเรียนพระหฤทัยได้รับ “รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1″

  [FGAL id=2354]

0Shares