เมื่อวันที่ 9-11 ธันวาคม ที่ผ่านมา โรงเรียนพระหฤทัยได้ส่งนักเรียนเข้าร่วม การแข่งขันหุ่นยนต์รายการ FIRST Tech Challenge THAILAND : Ultimate Goal 2020 ณ โรงเรียนปริ้นส์รอยแยลส์วิทยาลัย ผลการแข่งขันนักเรียนคว้ามาได้ 3 รางวัล
🏆 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2
🏆 รางวัล Popular vote 🎉 และ
🏆 รางวัล Promote award 🎊
SC Robot ขอขอบพระคุณคณะผู้บริหารที่สนับสนุนให้กับนักเรียนในการแข่งขันครั้งนี้ด้วยค่ะ
ขอขอบพระคุณอาจารย์จักรินทร์ ถิ่นนคร และทีมงานจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาที่อนุเคราะห์อุปกรณ์หุ่นยนต์และให้คำปรึกษา แนะนำประสบการณ์ และให้ความรู้ให้กับนักเรียน
ทั้งนี้ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณคณะผู้ปกครองของ นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน ที่คอยส่งเสริมให้ลูกๆ ของท่าน ได้มีส่วนร่วมในการแข่งขันครั้งนี้

 


0Shares