เด็กหญิงปริมชยาภรณ์ ธนวัตไชยศรี นักเรียนพระหฤทัยชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1 เข้าร่วมการแข่งขัน Badminton Chiang Mai tournament รุ่น 16 ปี ประเภทหญิงคู่ ณ สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่ โดยเด็กหญิงปริมชยาภรณ์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

0Shares