โรงเรียนพระหฤทัยขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิง โปรดปราน วิจิตรศิลป นักเรียน ป.5/4 ที่ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 ในการประกวดภาพถ่าย ในหัวข้อ “พ่อของฉันกับความทรงจำที่ภาคภูมิ” จากสภาวัฒนธรรม จังหวัดเชียงใหม่