เมื่อวันเสาร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 เด็กชาย อภิภู จินต์ศศิวิมล นักเรียนโรงเรียนพระหฤทัย เชียงใหม่🥋🥋 ได้รับรางวัล 🥈รองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทพุมเซ่คู่ (ท่าร่ายรำ) และ 🥉รองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทพุมเซ่เดี่ยว (ท่าร่ายรำ) สายน้ำตาล ชาย อายุ 11-14 ปี ในการแข่งขันเทควันโด ชิงชนะเลิศ จังหวัดแพร่ ณ โรงเรียนการป่าไม้ จ.แพร่

 
Failed to get data. Error:
Request is missing required authentication credential. Expected OAuth 2 access token, login cookie or other valid authentication credential. See https://developers.google.com/identity/sign-in/web/devconsole-project.
0Shares