เมื่อวันเสาร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 เด็กชาย อภิภู จินต์ศศิวิมล นักเรียนโรงเรียนพระหฤทัย เชียงใหม่🥋🥋 ได้รับรางวัล 🥈รองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทพุมเซ่คู่ (ท่าร่ายรำ) และ 🥉รองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทพุมเซ่เดี่ยว (ท่าร่ายรำ) สายน้ำตาล ชาย อายุ 11-14 ปี ในการแข่งขันเทควันโด ชิงชนะเลิศ จังหวัดแพร่ ณ โรงเรียนการป่าไม้ จ.แพร่