วันอังคารที่ 25 สิงหาคม 63 ฝ่ายงานบริการสัมพันธ์ชุมชน และฝ่ายพยาบาล ได้จัดทำโครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกขึ้น…

โพสต์โดย โรงเรียนพระหฤทัย เชียงใหม่ เมื่อ วันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2020

0Shares