เมื่อวันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2560 โรงเรียนพระหฤทัย เชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรม “รณรงค์กำจัดยุงลาย ด้วยมาตรการ 3 เก็บ 3 โรค” โดยตัวแทนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ร่วมกิจกรรมรณรงค์กำจัดยุงลาย  บริเวณโรงเรียนด้วยการแจกแผ่นใบให้ความรู้เรื่องโรคไข้เลือดออก แจกทรายกำจัดลูกน้ำยุงลายและสำรวจแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย เพื่อสร้างความตระหนักในการป้องกันโรคไข้เลือดออก โรคติดเชื้อไวรัสซิก้า และโรคปวดข้อยุงลาย

 

[FAG id=4937]

0Shares