เมื่อระหว่างวันที่ 29 – 30 มกราคม 2561  ด้วย ทันตแพทย์ งานทันตสาธารณสุข โรงพยาบาลสารภี ร่วมกับ โรงเรียนพระหฤทัย เชียงใหม่ ได้จัดให้มีการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคด้านทันตกรรมสำหรับเด็ก ตามโครงการ “ยิ้มสดใส เด็กไทยฟันดี” ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 , 5 และ 6 ณ โรงเรียนพระหฤทัย เชียงใหม่

 

0Shares