ฝ่ายจิตตาภิบาลได้จัดกิจกรรมปันใจให้รัก และแบ่งปันความรักเทศกาลคริสต์มาสให้ผู้สูงอายุในเขตชุมชนรอบอาสนวิหารพระหฤทัย 🙏ขอพระกุมารเยซูได้อำนวยพระพรให้ทุกท่านมีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์ แข็งแรงตลอดไป

 


0Shares