โรงเรียนพระหฤทัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 ที่ผ่านการคัดเลือก TCAS รอบที่ 2 ระดับปริญญาตรี ในปีการศึกษา 2564 ครับ