โรงเรียนพระหฤทัยเชียงใหม่ จัดให้มีการพบปะระหว่างครูและนักเรียน เพื่อพูดคุยกันในเรื่องต่างๆ เพื่อเตรียมตัวในการเรียนออนไลน์ และการเปิดเทอม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ที่กำลังจะมาถึง


0Shares