เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2562 คณะครูและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ได้ไปทัศนศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องพืช จากแหล่งเรียนรู้จริง ณ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

0Shares