เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2561 คณะผู้บริหาร คณะครู ผู้ปกครองและ นักเรียน โรงเรียนพระหฤทัย เชียงใหม่ ได้ ร่วมใจกันมอบปัจจัยช่วยเหลือ เพื่อเป็นกำลังใจและมีส่วนร่วมในการบรรเทาทุกข์แก่ครอบครัวของ เด็กชายปัณณวิชญ์  ทวีบวรรัตน์ ชั้น ป. 2/2 และเด็กชายศรัณยกร ทวีบวรรัตน์ ชั้น ป. 5/5  เนื่องจากบ้าน ประสบอัคคีภัย

[awesome-gallery id=8984]

0Shares