เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา ผู้แทนโรงเรียนพระหฤทัย ได้เข้าร่วมพิธีส่งมอบดอกดารารัตน์ จำนวน​ 2,000 ดอก ณ บริเวณ​โถงชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นผู้รับมอบ

 

[FAG id=4983]
    0Shares