เมื่อวันเสาร์ที่ 25 กันยายน 2564 ที่ผ่านมา นายสยามรัฐ กุลประดิษฐ์ รอง ผอ. สพป.ชม.1 พร้อมด้วย นางสุนิทรา พรมมล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และนางวิริน วันสมสกุล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ร่วมเป็นกรรมการในการประเมินคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับเขตพื้นที่ ประเภทนักเรียน ระดับประถมศึกษา ขนาดใหญ่ เด็กหญิงโปรดปราน วิจิตรศิลป  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนพระหฤทัย เชียงใหม่ โดยมีคณะผู้บริหารโรงเรียนพระหฤทัย คุณครู ผู้ปกครอง และนักเรียน ร่วมเป็นกำลังใจในการประเมินในครั้งนี้