เมื่อวันที่ 9 – 11 ธันวาคม 2560 เครือข่ายพันธกิจกีฬาเชียงใหม่ ได้จัด “การแข่งขันกีฬาฟุตบอลคริสตมาส คัพ 2017” ณ สนามหญ้าเทียมทรายตะวัน นักกีฬาฟุตบอลโรงเรียนพระหฤทัย ผลปรากฏว่า

รุ่นอายุ 8 ปี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2  มีรายชื่อดังต่อไปนี้

 1. เด็กชายศักรนันท์ ทิพย์รักษ์
 2. เด็กชายภัทรดิษ  กะตะศิลา
 3. เด็กชายสุภกิจ  จินดาดุจสายชล
 4. เด็กชายอนุรักษ์  อามอ
 5. เด็กชายภัทรดนัย  สุขสถิตย์
 6. เด็กชายพงศ์พนา  ยาวิราช

รุ่นอายุ 10 ปี ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 มีรายชื่อดังต่อไปนี้

 1. เด็กชายดลวิทย์  ขวัญรอด
 2. เด็กชายกิติชา  บุญชัย
 3. เด็กชายศิรเดโชชัย  สมบูรณ์
 4. เด็กชายรัชพงศ์  คำฟู
 5. เด็กชายเคสิน  สปาดิน
 6. เด็กชายเกียรติศักดิ์  กุนาภา

รุ่นอายุ 12 ปี ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 (ดิวิชั่น 2) มีรายชื่อดังต่อไปนี้

 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  แสงอุทัย
 2. เด็กชายกิติชา  บุญชัย
 3. เด็กชายกฤตเมธ  ชูสุวรรณ
 4. เด็กชายวรวัช  วันเพ็ญ
 5. เด็กชายกันธกร  สมบูรณ์
 6. เด็กชายศุทธวีร์  แซ่หยิ่ง

โดยมีครูผู้ฝึกสอนดังนี้

 1. มาสเตอร์คมสัน  กอนแก้ว
 2. มาสเตอร์ครินทร์  พชรวารินทร์

 

0Shares