โรงเรียนพระหฤทัยเชียงใหม่ ขอขอบคุณทางเทศบาลนครเชียงใหม่ที่มาพ่นหมอกควันป้องกันยุงลายภายในโรงเรียนของเรา
 

0Shares