หลังจากรับหนังสือเรียนโดยวิธีการ Drive Thru เป็นที่เรียนร้อยแล้ว ทางโรงเรียนพระหฤทัยเชียงใหม่ก็ได้ทำการพ่นยาฆ่าเชื้อโรคเพื่อเป็นการป้องกันโรค Covid-19 ภายในสถานศึกษา