วันนี้ทางฝ่ายงานปฐมวัย ได้ทำความสะอาด และ จัดเตรียมความพร้อมของห้องเรียนแผนกปฐมวัยทุกห้องเรียน เพื่อเตรียมต้อนรับนักเรียนระดับปฐมวัยของเรา