นางสาวสุภาวรรณ ริทู

นางสาวสุภาวรรณ ริทู

ครูพี่เลี้ยงเตรียมอนุบาล 1
นางสาวดารานี สว่างใจ

นางสาวดารานี สว่างใจ

ครูพี่เลี้ยงอนุบาล 1/1
นางสาวแสงสุรีย์ หยู่แฮ

นางสาวแสงสุรีย์ หยู่แฮ

ครูพี่เลี้ยงอนุบาล 1/2
สายแก้ว วิหคไพรวัลย์

สายแก้ว วิหคไพรวัลย์

ครูพี่เลี้ยงอนุบาล 2/1
นางชญาณ์นินท์ วงศาประเสริฐ

นางชญาณ์นินท์ วงศาประเสริฐ

ครูพี่เลี้ยงอนุบาล 2/2
นางสาวมธุรส ตันศิริ

นางสาวมธุรส ตันศิริ

ครูพี่เลี้ยงอนุบาล 2/3
นางณัฏณิชา ปันวารี

นางณัฏณิชา ปันวารี

ครูพี่เลี้ยงอนุบาล 3/1
นางกรรณิการ์ เตปา

นางกรรณิการ์ เตปา

ครูพี่เลี้ยงอนุบาล 3/2
นางสาวพรรนิภา พะชิ

นางสาวพรรนิภา พะชิ

ครูพี่เลี้ยงอนุบาล 3/3

ร่วมเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ 90 ปี

โรงเรียนพระหฤทัย เชียงใหม่

"รัก รับใช้ ตามปณิธาน งามตระการ ๙๐ ปี

เทิดศักดิ์ศรีพระหฤทัย"

วันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2565

เวลา 08.09 - 10.09 น.

ณ ลานอเนกประสงค์ โรงเรียนพระหฤทัย

Days
Hours
Minutes
Seconds