เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2564 โรงเรียนพระหฤทัย เชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรม“พิธีแต่งตั้งคณะกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564” โดยท่านประธานคุณพ่อโจงชอส์ แก้วมา และ คณะผู้บริหารโรงเรียนพระหฤทัยเชียงใหม่ ได้มอบเข็มคณะกรรมการนักเรียน ให้กับคณะกรรมการนักเรียน ปีการศึกษา 2564 และมอบเกียรติบัตรกับของที่ระลึกแก่คณะกรรมการนักเรียนปีการศึกษา 2563 ที่เสียสละ และ มีจิตอาสาทำงานเพื่อส่วนรวม 
 

 


0Shares