เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตแห่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย ได้มีตัวแทนผู้บริหาร นายอุทัย นะกะ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบุคลากรโรงเรียน พระหฤทัย ผู้กำกับฝ่ายงานลูกเสือ-เนตรนารี และเนตรนารีสามัญ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดี ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อ.เมือง จ.เชียงใหม่

 


0Shares