เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561 โรงเรียนพระหฤทัย เชียงใหม่ นำโดย ซิสเตอร์ ดร.กาญจนา สิงห์สา ผู้อำนวยการ โรงเรียนพระหฤทัย พร้อมด้วยผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายต่างๆ แสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบติดเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาในปีการศึกษา 2561 พร้อมทั้งมอบเกียรติบัตรเรียนดี แก่นักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่มีผลการเรียนดี และยังได้ให้กำลังใจแก่นักเรียนที่กำลังจะเรียนจบ ให้มีกำลังใจในการสอบเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นอุดมศึกษาต่อไป

[awesome-gallery id=7594]

0Shares