โรงเรียนพระหฤทัยเชียงใหม่ ได้จัดพิธี “ถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี” ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2562 โดยมีซิสเตอร์ลักษณาวดี วงษ์วิไลวารินทร์ ผู้อำนวยการ เป็นประธาน ในพิธีประกอบไปด้วยวจนพิธีกรรม ประธานถวายพานพุ่มและเปิดกรวยหน้าพระฉายาลักษณ์ และกล่าวถวายพระพรชัยมงคล พร้อมทั้งร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี

0Shares