น้อง ๆ ตัวแทนนักเรียน โรงเรียนพระหฤทัย เชียงใหม่ ได้เข้าร่วม การฝึกอบรมเครือข่ายสะอาด รุ่นที่ 8 ภายใต้ชื่อกิจกรรม…

โพสต์โดย โรงเรียนพระหฤทัย เชียงใหม่ เมื่อ วันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม 2020