ซิสเตอร์ลักษณาวดี วงษ์วิไลวารินทร์ ท่านผู้อำนวยการ และคณะกรรมการบริหารได้ไปเยี่ยมบ้านครูในช่วงวันหยุดตามโครงการ "…

โพสต์โดย โรงเรียนพระหฤทัย เชียงใหม่ เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 8 ตุลาคม 2020
 

0Shares