สมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนพระหฤทัย ร่วมกับ สมาคมศิษย์เก่า สภาเครือข่ายผู้ปกครองและคณะผู้บริหาร ครู นักเรียน โรงเรียนพระหฤทัย ได้จัดงานพระหฤทัยมินิมาราธอน ครั้งที่ 1 ขึ้น เมื่อวันอาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม 2561  ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา  โดยมี นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้เกียรติมาเป็นประธาน การจัดงานพระหฤทัยมินิมาราธอน ครั้งที่ 1 มีวัตถุประสงค์

  1. เพื่อส่งเสริมเยาวชนและบุคคลทั่วไปตระหนักถึงความสำคัญของการออกกำลังกายตามนโยบายของรัฐบาล
  2. เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ปกครอง นักเรียน ครู โรงเรียนพระหฤทัยและองค์กรต่าง ๆ
  3. เพื่อนำรายได้ไปสนับสนุนการพัฒนาด้านวิชาการของนักเรียน

ทั้งนี้มี นักวิ่งเข้าร่วมงานจำนวน 4,378 คน ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์สถานที่จัดงานจาก ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา   เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรจากสถานีตำรวจภูธรเมืองเชียงใหม่และสถานีตำรวจภูธรแม่ริม ในการให้ความสะดวก ปลอดภัยตลอดเส้นทางวิ่ง  นอกจากนี้ยังได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนมากมาย ในการสนับสนุน เงินทุน วัสดุ อุปกรณ์ อาหาร เครื่องดื่มต่าง ๆ ในการจัดงานครั้งนี้เป็นอย่างดี จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

[awesome-gallery id=8102]

0Shares