โรงเรียนพระหฤทัยเชียงใหม่ร่วมกับโรงเรียน ​​Hokusetsu​ Tsubasa​ High​ School​ (Osaka) ประเทศญี่ปุ่น​ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ภาษา และวัฒนธรรมผ่านระบบ ZOOM ในคาบเรียนภาษาญี่ปุ่นของ Mitsujiro​ Anzai​ โดยนักเรียน​ประเทศญี่ปุ่น​ ชั้น​ ม.5 มาเรียนร่วมกับนักเรียน​เรา​ ชั้น​ ม.4, 5, 6