พระหฤทัยกับHokusetsu​ Tsubasa​ High​ School​ (Osaka) ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ภาษา และวัฒนธรรมผ่านระบบ ZOOM
กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด

กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด

(more…)
Read More
ปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
ปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
ปฐมนิเทศนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
  • เอกสารเผยแพร่
  • เอกสารภายใน