ฝ่าย บุคลากร

กิจกรรมเวทีศักยภาพ 1/2565

กิจกรรมเวทีศักยภาพ 1/2565

วันพุธที่ 29 มิถุนายน 2565 งานกิจการนักเรียนฝ่ายบริหารงานบุคลากรโรงเรียนพระหฤทัย​(more…)
Read More
พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม

พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 คณะลูกเสือ-เนตรนารี โรงเรียนพระหฤทัย เชียงใหม่(more…)
Read More
โครงการตำรวจ DARE

โครงการตำรวจ DARE

เมื่อวันอังคารที่ 21 มิถุนายน 2565 ร.ต.ต.กฤษฎา สงวนศิลป์ จาก​สภอ.เมืองเชียงใ​หม่(more…)
Read More
พิธีมอบเข็ม และพิธีแต่งตั้งคณะกรรมการนักเรียน

พิธีมอบเข็ม และพิธีแต่งตั้งคณะกรรมการนักเรียน

วันพุธที่ 15 มิถุนายน 2565 ฝ่ายบริหารงานบุคลากรได้จัดพิธีมอบเข็มโรงเรียนแก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และพิธีแต่งตั้งคณะกรรมการนักเรียนปีการศึกษา 2565(more…)
Read More
งานแสดงมุฑิตาจิต คุณครูเกษียณอายุ


  • เอกสารเผยแพร่
  • เอกสารภายในฝ่าย