เมื่อวันศุกร์ที่ 19 มกราคม 2561 ณ ลานอเนกประสงค์ โรงเรียนพระหฤทัย สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนพระหฤทัย ได้จัดผ้าป่าการกุศลขึ้น เพื่อสมทบทุนพัฒนาศักยภาพนักเรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาของโรงเรียน โดยได้รับความร่วมมือและสนับสนุนจากทุกฝ่ายเป็นอย่างดีทั้งผู้ปกครอง ครู นักเรียนโรงเรียนพระหฤทัย สมาคมศิษย์เก่าพระหฤทัย สมาคมนักเรียนเก่าปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย สมาคมศิษย์เก่ายุพราชวิทยาลัย สมาคมศิษย์เก่ามงฟอร์ตวิทยาลัย คณะวิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ รวมทั้งหน่วยงาน องค์กรที่ไม่ได้กล่าวนามอีกมากมาย ทางสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนพระหฤทัย ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ และขออำนาจแห่งบุญกุศลที่ท่านทั้งหลายได้ร่วมกระทำครั้งนี้ จงประมวลเป็นบุญญานุภาพให้ทุกท่านประสบแต่ความสุข ความเจริญ ด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ มากผลพูนทรัพย์ทุกประการเทอญ

[awesome-gallery id=7569]

0Shares