ผลการสอบ MOCK TEST O-Net ป.6 และ ม.3 ปี 2562

 

ประถมปีที่ 6

มัธยมปีที่ 3

0Shares