เมื่อวันอังคารที่ 15พฤศจิกายน 2559 โรงเรียนพระหฤทัย ฝ่ายกิจการนักเรียนได้จัด “กิจกรรมป๋าเวณียี่เป็ง” เพื่อสืบสานและร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมอันดีของไทยในเทศกาลลอยกระทง ได้รับเกียรติจากซิสเตอร์ดร.กาญจนา สิงห์สา เป็นประธานในพิธี ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้มีการแสดงละครบนเวทีเพื่อให้ความรู้และสร้างความเพลิดเพลินแก่นักเรียนเป็นอย่างมาก

  [FGAL id=2635]

0Shares