โรงเรียนพระหฤทัยได้จัดกิจกรรม “​ป๋าเวณียี่เป็ง” เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรู้จัก อนุรักษ์​และเผยแพร่ขนบธรรมเนียมประเพณี​อันดีงามของไทย โดยมีท่านผู้อำนวยการ – ผู้จัดการ ซิสเตอร์​ลักษณาวดี วงษ์วิไลวารินท์ ​เป็น​ประธาน ภายในงานได้มีการแสดงจากน้องอนุบาล และ พี่จากชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 นอกจากนี้ยังมี “การประกวดเทพียี่เป็ง” และ “การประกวดทำกระทง” จากนักเรียนชั้นต่างๆ ปิดท้ายด้วยการแสดงของวงดนตรีสากลครับ สร้างความสนุก​สนาน​ สามัคคีและซาบซึ้ง​กับขนบธรรมเนียมประเพณี​อันดีงามของไทย

 
Failed to get data. Error:
Request is missing required authentication credential. Expected OAuth 2 access token, login cookie or other valid authentication credential. See https://developers.google.com/identity/sign-in/web/devconsole-project.
0Shares