เมื่อวันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2561 ฝ่ายกิจการ​นักเรียน​ได้​จัดกิจกรรม “​ป๋าเวณียี่เป็ง” เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรู้จัก อนุรักษ์​และเผยแพร่ขนบธรรมเนียมประเพณี​อันดีงามของไทย โดยมี ซิสเตอร์​ดร.กาญจนา​ สิงห์​สา ​เป็น​ประธาน มีการแสดงละครบนเวที ของเหล่านักเรียน นอกจากนี้ยังมี การจัดกาดหมั้ว ซึ่งนักเรียนชั้นต่างๆ และคณะครู นำอาหาร เครื่องดื่ม และสิ่งของมาจำหน่าย สร้างความสนุก​สนาน​ สามัคคีและซาบซึ้ง​กับขนบธรรมเนียมประเพณี​อันดีงามของไทย

0Shares