เมื่อวันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2560 ฝ่ายกิจการ​นักเรียน​ได้​จัดกิจกรรม “​ป๋าเวณียี่เป็ง” เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรู้จัก อนุรักษ์​และเผยแพร่ขนบธรรมเนียมประเพณี​อันดีงามของไทย โดยมี ซิสเตอร์​ดร.กาญจนา​ สิงห์​สา ​เป็น​ประธาน มีการแสดงละครบนเวที นำโดยคณะครูและนักเรียน มีการฟ้อนล่องสะเปาจากนักเรียนชั้นประถมศึกษา​ปีที่ 1 และ 2 นอกจากนี้ยังมีการปล่อยโคมควัน โคมลอย ซึ่งประดิษฐ์​โดยผู้แทนนักเรียนชั้นต่างๆ สร้างความสนุก​สนาน​ สามัคคีและซาบซึ้ง​กับขนบธรรมเนียมประเพณี​อันดีงามของไทย

 

[FGAL id=6171]
0Shares