เมื่อวันที่ 18-19 พฤศจิกายน 2559 โรงเรียนพระหฤทัย ฝ่ายกิจการวิชาการ ได้จัด “ค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารี” สำหรับนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ณ โรงเรียนพระหฤทัย จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีซิสเตอร์ ดร.กาญจนา สิงห์สา ผู้อำนวยการ/ผู้จัดการ เป็นพิธีในการเปิดค่ายในครั้งนี้

  [FAG id=5755]

0Shares