วันที่ 17 ก.ย 63 ฝ่ายป้องกันและควบคุมโรค งานป้องกันควบคุมโรคติดต่อทั่วไปได้เข้ามาตรวจเยี่ยมโรงเรียนพระหฤทัยเชียงใหม่…

โพสต์โดย โรงเรียนพระหฤทัย เชียงใหม่ เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2020

0Shares