🎋นักเรียนโรงเรียนพระหฤทัยเชียงใหม่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เข้าร่วมโครงการจัดฝึกอบรมหลักสูตร"ปลูกหญ้าแฝกเพื่ออนุรักษ์ดิน…

โพสต์โดย โรงเรียนพระหฤทัย เชียงใหม่ เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน 2020

0Shares